Detalji tiketa
Kako bi smo najbrže rešili Vaš problem molimo Vas da nam pomognete prateći sledeće instrukcije: - Ukoliko prijavljujete problem sa uređajem molimo vas da se potrudite da nam što detaljnije objasnite prirodu problema i kada se problem manifestuje - Ukoliko imate sugestiju/žalbu/pohvalu budite što preciziniji sa opisom kako bi smo najtačnije odgovorili na Vaš zahtev

Opšte informacije 
 
Puno ime
Email

Zakazivanje kurriske službe 
 
Razlog slanja uređaja na servis:*
Mobilni telefon:*
Adresa korisnika:*
Adresa sa koje se preuzima uređaj
Grad:*
Poštanski broj:*

Opis problema / zahteva / žalbe 
 
Serijski broj / Naslov / Opis:
Učitavanje predloga iz baze znanja ...

Dodati fajlovi []